Machining- no. 60 C.N.C HORIZONTAL MACHINING CENTERS

- no. 160 C.N.C VERTICAL MACHINING CENTERS

- no. 18 C.N.C TURNING CELLS

- no. 70 6-AXIS ROBOTS

- no. 25 WASHING MACHINES